Ooit was het anders.

Category: 
Waar is de tijd dat wetenschappelijk onderzoek enkel en alleen via dieren gebeurde. Anno 2021 worden hoe langer hoe meer alternatieve methoden gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. (*) Wil dit zeggen dat er geen dierproeven meer gebeuren? Nee, jammer genoeg is dit niet het geval. Maar we merken tijdens onze gesprekken met jonge wetenschappers wel een mentaliteitswijziging over het gebruik van levende wezens.
 
Waar men vroeger automatisch dieren gebruikte, is het ethisch kompas van vele jongere wetenschappers zo geëvolueerd dat men hoe langer hoe meer openstaat voor alternatieve en diervrije technieken. Dat dierenrechtenorganisaties zoals ADC aan deze mentaliteitswijziging hebben bijgedragen is duidelijk. Al decennialang brengen dierenwelzijnsorganisaties zoals ADC het lijden van de proefdieren onder de aandacht. Ons ethisch discours, gekoppeld aan wetenschappelijk onderbouwde argumenten, zorgt ervoor dat de nieuwe generatie wetenschappers veel meer aandacht heeft voor dierenwelzijn. 
 
Hetzelfde zien we bij jonge politici. Ook hier is er een duidelijke mentaliteitswijziging gaande. Dat er dan toch nog steeds dierproeven gebeuren, is natuurlijk verschrikkelijk. Elk dier dat gebruikt wordt, is er voor ADC een te veel. Wij zullen dan ook blijven werken aan een wereld waar er geen dierproeven meer bestaan. Het feit dat er na vele jaren een kentering zichtbaar is bij jonge wetenschappers en politici geeft ons hoop, maar vooral kracht om op ons elan verder te gaan. 
 
(*)
 
 
https://www.engineersonline.nl//nieuws/id31824-menselijk-weefsel-printen-in-enkele-seconden-video.html