Nederland moet gidsland zijn voor Vlaanderen! 

Category: 
Waar in Nederland een transitie is ingezet naar een toekomst met zomin mogelijk dierproeven, neemt het aantal gebruikte proefdieren in Vlaanderen de laatste jaren juist toe. Vlaamse dierproefnemers hebben hier weliswaar een verklaring voor, alleen valt die moeilijk te rijmen met de toekomstvisie van hun Nederlandse collega's. 
 
Nederlandse politici hebben (vaak in samenspraak met de industrie) lijnen voor de toekomst uitgezet. Maatregelen die dierproeven sterk doen afnemen. (*) We zien hiervan zelfs al op korte termijn resultaat. Het aantal gebruikte dieren in Nederlandse laboratoria neemt elk jaar af, in Vlaanderen stijgt het of blijft het in het beste geval status quo.
 
ADC verwacht van het parlement dat ze Nederland als gidsland gaat gebruiken voor hun dierproevenbeleid. ADC en een meerderheid van de bevolking wensen op korte termijn niet meer maar juist veel minder dierproeven! Op lange termijn eist ADC zelfs een totale vervanging van alle dierproeven!
 
ADC zal, weliswaar alle corona-richtlijnen in acht nemende, de komende maanden dan ook gesprekken aangaan met verschillende politieke partijen om ervoor te zorgen dat het Vlaamse dierproevenbeleid drastisch gaat inzetten op een serieuze vermindering van het aantal proefdieren. We merken dat er weliswaar goede wil is bij Vlaamse politici, alleen wordt het tijd om in een hogere versnelling te treden.
 
 
(*)