ADC stopt kattenexperimenten universiteit Groningen.

Category: 

Groningen stopt definitief met kattenexperimenten!

Na de primaten en de honden worden nu ook de katten in de ban gedaan als proefdier aan de Universiteit van Groningen. Campagneleider Robert Molenaar van de Anti Dierproeven Coalitie reageert verheugd:

Er is eindelijk een dikke streep getrokken door de gruwelijke hersenexperimenten op katten in Groningen. In de afgelopen 20 jaar werden zeker zo'n 200 katten gebruikt in studies. De experimenten bevatten o.a. het lichten van schedels en het injecteren van chemicaliën in de hersenen.

Bram van der Burg, voorzitter van de Dierexperimentencommissie (DEC) bevestigde in een (besloten) debat met leden van de Anti Dierproeven Coalitie dat er definitief geen kattenexperimenten meer plaats zullen gaan vinden aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG). In het jaarverslag van de Dierexperimentencommissie stond beschreven dat 'de nieuwe huisvesting die de CDP in 2009 in gebruik heeft genomen, niet is ingericht voor onderzoek met katten.

Ingetrokken aanvragen

De Anti Dierproeven Coalitie verzocht in november 2009 om inzage in alle beslissingen en aanvragen omtrent het kattenonderzoek in Groningen van 2000 tot heden. De RUG voldeed aan de wettelijke verplichting en stuurde de stukken op.
Al snel werd duidelijk dat er wel degelijk plannen waren om experimenten op katten op te zetten. RUG onderzoekster Esther Marije Klop vroeg op 24 november 2008 een basisproject aan met als titel 'het neurale netwerk van paniek en angst: pilot studies over functionele implicaties.' De studie zou 4 jaar gaan duren en gefinancierd worden door het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het project werd afgeblazen doordat onderzoekster Marije Klop een andere functie ging bekleden aan de RUG.
De opzet van de studie was te belachelijk voor woorden: een kat zou een groep ratten opjagen in een afgesloten ruimte.

De ratjes hadden implantaten op hun hoofd zodat de onderzoekers de angst en paniek kunnen meten. Zij zouden testen uitvoeren op verschillende diersoorten om te bepalen welk dier het meest geschikt zou zijn voor het testen van paniek en angst.
Professor Holstege is de grootverbruiker van katten aan de universiteit. Hij had in september 2006 een aanvraag ingediend voor een basisproject dat 4 jaar zou duren. Eind 2008 trok Holstege het project in. Het project hield in dat de schedels van de katten werden open geboord om de hersenactiviteit te bestuderen. Hij zou 6 grote katten inkopen bij een particuliere fokker om de testen uit te voeren.

Het gebruik van katten als proefdier zorgde voor veel wrijving binnen de Dierexperimentencommissie van Groningen.

Een aantal DEC leden hadden principiële bezwaren om een kat te gebruiken als proefdier gezien de sociale status van het dier in onze samenleving.

Campagne

In juli 2009 voerde de Anti Dierproeven Coalitie actie op verschillende locaties in Groningen. Bij het rectoraat, het academische gebouw en bij het proefdiercentrum werd actie gevoerd tegen de kattenexperimenten. De actie kreeg lokaal en nationaal veel aandacht van de pers. Honderden protestmails werden verstuurd door supporters van de Anti Dierproeven Coalitie. Holstege over de protestmails: "Ik ga die honderden mails niet openen, want ik heb het druk. Toen ik dinsdagavond terugkwam, vond ik mijn mailbox dichtgeslibd."

Omdat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn! Op 14 mei 2009 valt te lezen in de Universiteitskrant van de RUG; "Ik zou graag op een open plek in Groningen het debat met Holstege willen aangaan", zegt Molenaar. Maar volgens RUG woordvoerder Jos Speekman, hoeft hij daar niet op te rekenen. "Sinds de Wet op de Dierproeven spreken we regelmatig met dierproeforganisaties", vertelt Speekman.

"Maar dat doen we niet met de ADC. Dat is een organisatie die vooral met demonstraties werkt en vrij ongenuanceerd
te werk gaat."

Dat de ADC ongenuanceerd te werk zou gaan is volledig op conto te schrijven van Speekman zelf. Geen enkele organisatie in Nederland bestudeert zo uitgebreid de publicaties die verschijnen op de verschillende wetenschappelijk websites. De legendarische Mahatma Ghandi heeft ooit de beroemde woorden uitgesproken die vandaag de dag van toepassing zijn op onze campagne: 'First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.'

In dezelfde periode werkt Studium Generale aan het idee om een publiek debat te organiseren tussen voor- en tegenstanders van dierproeven. De Raad van Bestuur van de RUG sprak een veto uit en het publiek debat werd van tafel geveegd.
De Anti Dierproeven Coalitie startte naar aanleiding van de kattenexperimenten in Groningen een burgerinitiatief. Met de benodigde 40.000 handtekeningen dient de ADC een motie in bij het Parlement voor een verbod op honden- en kattenexperimenten. Inmiddels zijn er al 30.000 handtekeningen opgehaald. Waaronder vele handtekeningen van Groningers die massaal hebben getekend tijdens de informatiestands in het centrum.
De Anti Dierproeven Coalitie bracht in december een brochure uit met als titel: 'Stop de gruwelijke hersenexperimenten op katten in Groningen!' Deze heldere brochure omschreef het wetenschappelijk en morele failliet van de kattenproeven in Groningen.

In december 2009, vlak voor kerst, organiseerde de Anti Dierproeven Coalitie een wake bij het proefdiercentrum. Deze werd afgeblazen vanwege een email van RUG woordvoerder Speekman. Hij gaf aan 'dat in 2009 geen dierexperimenteel onderzoek met katten heeft plaatsgevonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook zijn er op dit moment aan beide instellingen geen plannen voor dierexperimenteel onderzoek met katten.'

In januari 2010 kwam dat uiteindelijk het debat. Geen publiekelijk debat maar een besloten debat voor een stuk in de Universiteitskrant. Ook mocht er niet specifiek ingegaan worden op de kattenexperimenten. Uiteindelijk kon het onderwerp niet genegeerd worden. Bram van der Burg, voorzitter van de Dierexperimentencommissie, bevestigde wat de Anti Dierproeven Coalitie al vermoedde: het is gedaan met de kattenexperimenten in Groningen!

De Anti Dierproeven Coalitie zal campagne blijven voeren voor de vrijheid van alle honden en katten in laboratoria.