Politieke druk van ADC werkt!

Category: 

Politieke druk van ADC werkt!

Momenteel onderzoekt de Dienst Dierenwelzijn in opdracht van de Vlaamse regering verschillende pistes om het onderzoek naar en het gebruik van dierproefvrije technieken te stimuleren. Hiervoor kijkt men zowel binnen als buiten de grenzen. Ook bekijkt men in hoeverre men op korte termijn extra budget kan vrijmaken om hierin vooruitgang te boeken.

Dit en nog andere initiatieven (die zich achter de schermen afspelen) zijn er enkel gekomen omdat ADC politici intens bewerkt. Enkele maanden geleden gaven wij nog 100.000 handtekeningen af aan minister Weyts. Dit en onze positieve communicatie met de minister zorgen ervoor dat het lot van de proefdieren hoog op de politieke agenda blijft staan. Uiteraard zou ADC willen dat de politieke vooruitgang sneller zou verlopen, alleen we moeten hierin realistisch zijn. Politieke molens werken traag, maar bieden wel de enige zekerheid op structurele verandering.