Geen woorden maar daden!

Category: 

Toenmalig staatssecretaris Van Dam voorspelde eind 2016 dat wetenschappers in Nederland in 2025 vrijwel geen experimenten meer zouden uitvoeren op dieren. Het uitspreken van zo’n datum helpt zeker om druk op de ketel te zetten. We horen politici de voorbije weken trouwens regelmatig in de media verklaringen afleggen. Maar voor ADC is er meer nodig dan een intentieverklaring. ADC vraagt van de regering een concreet stappenplan, want de klok tikt... 

Zo verwachten wij een incentive naar wetenschappers die nu al de stap naar dierproefvrije methoden gezet hebben. Onderzoekers die de stap nog niet gezet hebben, moeten gestimuleerd worden door middel van extra fondsen. Dierproefnemers die halsstarrig blijven weigeren open te staan voor diervriendelijke methoden mogen door de overheid niet zomaar verder gesubsidieerd worden. Nieuwe dierproefvrije technieken moeten veel sneller gevalideerd worden. Onderzoek naar alternatieven voor dierproeven moeten op alle vlakken volop gestimuleerd en waar nodig gefinancierd worden.

Enkel met de concrete stappen die ADC van de regering vraagt, zal Nederland zijn beoogde doel in 2025 halen. Onder het motto 'geen woorden maar daden' verwachten wij nu een kordate aanpak!

https://nos.nl/artikel/2192939-nederland-kan-met-wat-moeite-koploper-dierproefvrij-onderzoek-worden.html