Meer financiële steun voor alternatieven.

Category: 
Minister Weyts heeft enige tijd geleden besloten meer financiële steun te geven aan onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. ADC juicht deze stap toe! We begrijpen dat het voor de minister niet altijd evident is om fondsen vrij te maken. De 'pot' moet natuurlijk over alle departementen verdeeld worden. En ja, ADC zou natuurlijk ook liever meer geld naar deze onderzoeken zien gaan, maar we zijn al blij dat de minister deze eerste stap gezet heeft. Laat ons hopen dat de regering de komende jaren verder inzet op deze onderzoeken en er nog meer fondsen voor vrijmaakt. Mens en dier zijn hierbij gebaat. Opnieuw bewijst ADC dat onze strategie om de politieke weg te bewandelen vruchten afwerpt. Enkel politici kunnen die stappen zetten die dierproeven op een gestructureerde manier zullen verminderen en stoppen. http://www.demorgen.be/wetenschap/ben-weyts-zoekt-alternatieven-voor-die...