DIERPROEVEN OP RATTEN ONBETROUWBAAR,
DODEN NA TOEDIENING PROBIOTICA

Na vele proeven in het laboratorium en experimenten bij proefdieren, kondigde een groep medische wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) begin 2004 in de geneeskundige vakliteratuur aan dat probiotica toegepast konden worden op mensen. Maarliefst 300 patiënten zouden de komende jaren meedoen. De verwachtingen waren hooggespannen. Uit de studies tot dan toe bleek immers dat de goede bacteriën veilig hun werk deden en tot goede effecten leidden.

Maar hoe anders blijkt de werkelijkheid te zijn als het Utrechtse onderzoeksteam bekend moet maken dat het experiment dramatisch is mislukt.

Aan het onderzoek namen 296 patienten met ernstige acute alvleesklierontsteking deel, die waren verdeeld in een onderzoeks-en controlegroep. Acute alvleesklieronsteking is een zeldzame en zeer ernstige ziekte. In totaal overleden 24 patienten (16 procent) in de onderzoeksgroep en 9 patienten (6 procent) in de controlegroep (1). Met andere woorden, bijna drie keer zoveel mensen overleden na toediening van de op dieren positief geteste probiotica dan mensen die deze probiotica niet toegediend kregen.

Ook prof. dr. Hein Gooszen, leider van het onderzoek en chirurg in het UMCU, is uit het veld geslagen. ,,De goede resultaten bij dierproeven vormden voor ons het uitgangspunt om de overstap naar echte patiënten te maken, maar de resultaten blijken dramatisch te zijn. Hiermee hadden wij totaal geen rekening gehouden. Het drama bevestigt nog eens dat resultaten van dierproeven heel weinig zeggen over de werking bij mensen (2).’’


Testen op Ratten

Bij onderzoek met ratten die aan alvleesklierontsteking leden, had toediening van probiotica positieve effecten. Ook kleinschalige buitenlandse onderzoeken deden vermoeden dat probiotica de ontsteking zouden verminderen. Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten van het onderzoek volstrekt onverklaarbaar. „Op het moment dat de resultaten duidelijk waren, werd het doodstil,” aldus de hoogleraar.

De studie op ratten (afkomstig van Harlan) had positieve resultaten opgeleverd. De sterfte in de probioticagroep was 44% lager dan die in de placebogroep. In de met probiotica behandelde groep trad significant minder bacteriële overgroei met Escherichia Coli in de dunne darm op dan in de placebogroep (3).

150 jaar geleden beschreef Claude Bernard al een experiment op een konijn om meer inzicht te krijgen op chronische alvleesklierontsteking. Hein Gooszen gaf voor de dramatische uitkomst voor het experiment op mensen juist aan dat diermodellen 'onvervangbaar' zijn in de zoektocht naar een oplossing van deze aandoening.

"Experimenten met kleine dieren zoals ratten en muizen omvatten meestal meer dieren, dan het gebruik van grotere proefdieren zoals katten en honden. Het grotere aantal kleine proefdieren die gebruikt worden in een studie geven meer statistieke betrouwbaarheid. Grotere proefdieren hebben echter meer overeenkomsten met mensen dan kleinere proefdieren. Maar het gebruik van kleinere proefdieren geeft meer statistieke kracht waardoor de kans op valse negatieve of valse positieve resultaten afneemt", aldus professor Hein Gooszen in een publicatie (4).

Dit is al de tweede keer in korte tijd dat een medicijn dat een positieve werking had op proefdieren, schadelijk voor mensen blijkt te zijn. In november 2007 kwam nog naar voren dat patiënten die het middel Protelos gebruiken, een middel tegen bontontkalking, het risico lopen op een ernstige, soms zelfs fatale bijwerking, die begint met een huidirritatie. Deze bijwerking was tot dan toe niet bekend en stond dan ook niet in de bijsluiter van het middel (5).

Bron:

1.http://www.ad.nl/binnenland/article1992968.ece

2.http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2008/01/onverwacht-hogere-sterfte-in-onderzoek.htm

3.http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1915599

4.http://lib.bioinfo.pl/pmid:17383524

5.http://www.stopdierproeven.org/Archives2007/protelos.htm