Geen verbod op dierproeven voor diervoeders

Minister Verburg (LNV) wil dierproeven die worden uitgevoerd om diervoeders (verder) te ontwikkelen, niet verbieden. Dat antwoordt zij op vragen van het Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

De minister noemt een verbod op deze dierproeven uit het oogpunt van diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid, niet gewenst. Zij schrijft: “Aan diervoeders mogen additieven of diergeneesmiddelen worden toegevoegd die een gunstige uitwerking hebben op de diergezondheid of op de productie van melk, vlees en eieren. Deze middelen moeten dan eerst in landbouwhuisdieren worden onderzocht op schadelijke bijwerkingen, op de effectiviteit en op de schadelijkheid van residuen in levensmiddelen.” De manier waarop deze tests worden gedaan is voor heel Europa gelijk.

Ook het uitvoeren van dierproeven voor andere middelen dan diervoeders, kan de minister niet zomaar verbieden. Aan Ouwehand schrijft zij daarover: “Een alternatief voor een dierproef is alleen acceptabel als is aangetoond dat de methode gelijkwaardig is aan, of beter dan, de bestaande dierproef. Het gebruik van mindere methoden zou afbreuk doen aan het wetenschappelijk onderzoek of aan de kwaliteit van het veiligheidsonderzoek op stoffen en geneesmiddelen.”

Partijgenoot Ger Koopmans ging nog een stap verder door actief het consumeren van Foie Gras te promoten. Klik hier voor het artikel