STUUR EEN PROTESTMAIL

Stuur vandaag nog een protestmail naar de bestendige deputatie met het verzoek om de vergunning van Philip Morris in te trekken. Hieronder vind je een voorbeeldbrief en de emailadressen.

- Voorbeeldbrief protestmail -

Geachte,

Via de media vernam ik dat het Leuvense schepencollege het toekennen van een aangepaste milieuvergunning voor het Philip Morris dierproeflaboratorium heeft geweigerd. Philip Morris gaat tegen deze beslissing in beroep bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant waarvan u deel uitmaakt.

Daarom richt ik mij tot u, om mijn bezorgdheid als burger over dit dossier kenbaar te maken. Ik ben echt geschokt dat anno 2008 dieren gebruikt worden in tabakstesten. Ik was verheugd over de moedige beslissing van het Leuvense schepencollege en vraag u met aandrang hun beslissing te volgen en Philip Morris geen aangepaste milieuvergunning toe te kennen.

Ik kan me niet voorstellen dat er iemand in dit land deze onzinnige testen nodig vindt. De overheid wil terecht roken ontraden. Dieren 90 dagen aan een stuk tabaksrook laten inhaleren, staat haaks op deze boodschap.

Hoogachtend,


[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],

[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected]