ACTIES ANTI DIERPROEVEN COALITIE AANLEIDING VOOR KAMERVRAGEN.

Bij experimenten op dieren door de tabaksindustrie werden vorig jaar in ons land 3.697 ratten en muizen gebruikt. In 2005 waren dat nog 5.156 dieren. Dat verklaarde minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx in de bevoegde Kamercommissie. De PS-minister bestudeert een recent advies over het nut van dergelijke proeven - research naar minder schadelijke sigaretten - en belooft de gepaste conclusies te zullen trekken.

Onkelinx werd over de kwestie aan de tand gevoeld door Kamerlid Katia della Faille de Leverghem de Limbourg Stirum (Open VLD). Aanleiding was een protestactie bij het onderzoekscentrum van tabaksproducent Philip Morris in Leuven (van de Anti Dierproeven Coalitie) tegen de proeven die het bedrijf uitvoert op dieren. Onkelinx antwoordde dat de proeven plaatsvinden in een erkend laboratorium, waarbij aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. De aard en uitvoering van de proeven worden voorafgaandelijk beoordeeld door een ethische commissie.

De socialistische minister wees er evenwel op dat de aard van het onderzoek verschilt van dat van andere proefdierlaboratoria. "Daarom analyseer ik een advies dat recent is gevraagd aan het deontologisch comité naar het nut van dergelijke dieproeven. Ik zal niet nalaten hier de gepaste conclusies uit te trekken of bijkomende maatregelen te nemen", stelde Onkelinx.

Hoewel ze beseft dat alternatieve methoden niet altijd mogelijk zijn, gaf Onkelinx nog aan dat dergelijke methoden en het onderzoek ernaar een absolute noodzaak blijven. Via het contractueel onderzoek van de FOD Volksgezondheid lopen in ons land vier onderzoeksprojecten naar alternatieve methoden. Onkelinx hoopt dat dit jaar een vijfde experiment het levenslicht ziet.

Een tweede manier om het gebruik van een minimum aan proefdieren te garanderen, is de voorafgaandelijke ethische evaluatie door de ethische commissies nog strikter toe te passen. Onkelinx verwees daarbij naar de herziening van een kb uit 1993 over de bescherming van proefdieren en opperde de verhoging van het aantal externe leden binnen die commissies. Tot slot moet de FOD Volksgezondheid volgens de minister nog systematischer controles kunnen uitvoeren in de verschillende laboratoria.

Dierenrechtenorganisatie Gaia vraagt dat Onkelinx maatregelen neemt om dierproeven van Philip Morris te doen stopzetten en dierproeven voor tabaksproducten te verbieden. De vraag die hier van belang is, is volgens de organisatie van ethische aard: is het aanvaardbaar proefdieren te laten lijden voor de productie van sigaretten? Gaia wijst er ook op dat het aantal dierproeven in België tussen 2000 en 2006 is gestegen met zestien procent en opgelopen tot 756.715 dieren.(KS)

Bron: Belga