ACTIEDAG: SPOTLIGHTS OP DE DIERENBEULEN

Ook vandaag weer voerde de Anti Dierproeven Coalitie actie voor de duizenden dieren die dagelijks lijden en sterven in dierproefcentra in Nederland en daarbuiten. We begonnen de dag bij Novartis in Arnhem. Novartis is een grote klant van Huntingdon Life Sciences, het beruchte Engelse dierproefcentrum dat al zesmaal is ontmaskerd als zijnde schuldig aan extreem dierenleed, en waar elke dag 500 dieren de dood vinden. Van 8.00 tot 11.00 confronteerden wij de medewerkers van Novartis met hun verantwoordelijkheid hierin, maar zoals gewoonlijk probeerden zij deze verantwoordelijkheid te ontlopen en hadden de meesten van hen ervoor gezorgd al voor 8.00 uur binnen te zijn.

Hierna gingen we door naar proefdierfokker Harlan in Horst, waar we van 12.00 tot 14.00 actie voerden in het kader van de campagne tegen Sciencelink. Ook al lijkt dit project nu van de baan te zijn, zolang wij dit niet zwart op wit bevestigd krijgen zullen we druk blijven uitoefenen op diegenen die verbonden zijn met dit project. Tijdens de demonstratie ontdekten we in een container gevuld met zaagsel en uitwerpselen van de dieren die door Harlan gefokt worden, ook een aantal met bloed bevlekte tissues. Dit bewijst maar weer eens dat Harlan een ziek en zielloos bedrijf is dat letterlijk over lijken gaat om geld te verdienen.

Als laatste stonden zo'n 30 activisten voor de deur bij Hartelust B.V. in Tilburg. Hartelust is een familiebedrijf dat apen importeert uit het wild om ze vervolgens te leveren aan verschillende dierproefcentra in Europa, en houdt daarmee het lijden van deze dieren in stand. In een kleine loods op een klein industrieterrein zitten de apen vast, te wachten op hun transport naar een dierproefcentrum waar hun leven zal eindigen in gevangenschap en pijn. Zoals gebruikelijk verscholen Roberto Hartelust en consorten zich achter gesloten poorten, en maakten ze opnieuw duidelijk dat emotie iets is waar zij niet over beschikken. De dagen dat Roberto ongestoord dieren kan uitbuiten zijn echter voorbij, en wij zullen constant druk op hen uit blijven oefenen totdat dit zieke bedrijf voor eens en voor altijd zijn poorten sluit.