12 juli 13

Aantal dierproeven 2012: de verdraaide waarheid van de FOD Dierenwelzijn.

Afdrukken E-mail

Naar jaarlijkse gewoonte maakt het ministerie van Volksgezondheid via de FOD Dierenwelzijn het aantal gebruikte proefdieren in Belgische laboratoria bekend (1). Waar de FOD Dierenwelzijn deze cijfers interpreteert als positief, wil de dierenrechtenorganisatie Anti Dierproeven Coalitie (ADC) toch de nodige kanttekeningen maken.

In 2012 werden 600.986 proefdieren gebruikt. Dit maakt dat België als klein Europees land nog steeds in de Europese top 6 staat van grootgebruikers van proefdieren. We laten enkel het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland voor ons.

ADC-voorzitter Danny Flies:

'Deze cijfers zijn volledig samengesteld op basis van gegevens die de FOD Dierenwelzijn ontvangt van laboratoria. Echter, als we zien dat volgens diezelfde FOD slechts een fractie van deze laboratoria jaarlijks gecontroleerd worden, stelt ADC zich ernstige vragen bij de juistheid van deze cijfers.'

De cijfers gelden ook enkel en alleen voor nieuw gebruikte dieren in 2012. Men verwijst bijvoorbeeld naar het lage aantal primaten (4!) die in 2012 gebruikt zijn. Echter, in een recent rapport van het federaal deontologisch comité aangaande apenexperimenten in België wordt gesproken over het gebruik van meer dan 70 primaten in 2012. Je kan de vandaag verspreide cijfers van de FOD Dierenwelzijn dan ook niet serieus nemen. Er werden in 2012 effectief meer dan 70 apen gebruikt, terwijl je er slechts 4 terugvindt in de statistieken. In feite werden er dus 18x meer apen gebruikt dan het FOD Dierenwelzijn wil laten uitschijnen. Deze incorrectheid is een duidelijke indicatie dat de FOD Dierenwelzijn het niet al te nauw neemt met de juistheid van deze cijfers.

Meer foute informatie lezen we als men beweert dat apen enkel gebruikt worden in fundamenteel onderzoek naar de werking van hersenen en behandeling van diabetes. De Anti Dierproeven Coalitie bracht recent nog aan het licht dat er een overheidssubsidiëring van €341.500 is gegeven aan het apenlaboratorium van de KU Leuven om cocaïne-experimenten uit te voeren op apen. U kan dit rapport hier lezen.

Danny Flies :

'Het wordt hoog tijd dat de ambtenaren van de FOD Dierenwelzijn de burger correcte informatie geven. Die burger die volgens een Ipsos-enquête zich massaal tegen dierproeven uitspreekt (2). Denken deze ambtenaren nu echt de bevolking met een kluitje in het riet te kunnen sturen? ADC werkt volop aan correcte statistieken die op termijn vrijgegeven zullen worden aan de pers.'

(1) http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20130712/10-minder-proefdieren-in-de-belgische-laboratoria-in-2012

(2) http://www.stopdierproeven.org/adc/enquete

Pers:

Anti-Dierproeven Coalitie trekt cijfers overheid in twijfel - Gazet Van Antwerpen

Minder proefdieren: Anti Dierproeven Coalitie heeft bedenkingen bij cijfers van overheid - Binnenland - MSN Nieuws

Bijna 10% minder proefdieren in laboratoria

word lid van ADC