Onze Successen

ADC redt de Uithofapen!

Afdrukken E-mail

Vrijdag 8 april 2011 was een dag om nooit te vergeten. Vijf
 ex-proefapen kwamen aan in het opvangcentrum van Stichting Aap om
eindelijk te genieten van een goede 'oude' dag. Het had echter niet
 veel gescheeld of de apen werden door de universiteit van Utrecht
 afgemaakt. ADC voerde een succesvolle campagne voor de vrijheid van de
 5 apen.

In 2010 stuurde ADC een brief naar het bestuur van de universiteit
 Utrecht met daarin het verzoek om alle aanvraagformulieren voor
apenexperimenten op te sturen. ADC deed met succes een beroep op de '
Wet Openbaarheid Bestuur.' Ook verzocht ADC om een rondleiding in het
 Gemeenschappelijk DierenLaboratorium.

Uit de opgevraagde informatie bleek dat het bestuur van de
 Universiteit Utrecht al in 2007 had aangekondigd om op termijn alle 
invasieve experimenten op apen op het Uithofterrein stop te zetten.
 Toch bleek ook uit de informatie dat de onderzoekers verzoeken hadden 
ingediend om testen voort te zetten op 6 proefapen.
De Universiteit besloot in te gaan op ons verzoek om een rondleiding 
te geven aan diverse dierenrechtenorganisaties. Ook was er van te
voren ruimte voor een discussie.


ADC had vele vragen over het gebruik van dieren in onderzoek, zoals de
 honden die gebruikt worden in zeer pijnlijke experimenten. Toch stond
 het debat voor ADC vooral in het teken van de 6 proefapen.
 Wanneer zou de universiteit nu eindelijk stoppen met deze
experimenten? En wat zou er gebeuren met de apen? ADC pleitte voor het
 spoedig stopzetten van de apenexperimenten en opvang door Stichting
 Aap. Voor de rondleding en debat had ADC campagneleider Robert 
Molenaar al contact
gezocht met Stichting Aap over de mogelijke uitplaatsing van de
 proefapen. Stichting Aap gaf aan jarenlang ervaring te hebben met de 
opvang van deze dieren. Het zou mogelijk zijn om de dieren op te
 vangen mits er voldaan zou worden aan een aantal voorwaarden.

Helaas waren de proefdierdeskundigen van de universiteit niet zo 
happig op het uitplaatsen van de dieren. 'Het zou weer zorgen voor 
extra stress bij de dieren', aldus de proefdierdeskundigen. Daarnaast 
pleitte de universiteit ervoor dat de apen 'hergebruikt' zou worden
door een andere universiteit. Er zou echter goed nagedacht worden over
 de verschillende 
opties. Goed nieuws was er wel, per 1 januari 2011 zouden de 
apenexperimenten stoppen. We hadden dus tot 1 januari de tijd om er
voor te zorgen dat de apen een goed pensioen zouden krijgen.
ADC besloot om in gesprek te blijven met de universiteit Utrecht en in 
het uiterste geval over te stappen tot actie. Uit de communicatie met
 de universiteit bleek dat er contact was opgenomen met Stichting Aap. 
Een proefdierdeskundige werd rondgeleid door het opvangcentrum en de 
werkwijze van Stichting Aap gecommuniceerd.

Het was inmiddels eind november en nog steeds geen groen licht voor de 
apen. Tot we de de trieste mededeling kregen dat een aap was 
ingeslapen. We besloten om een ludieke actie op te zetten voor het
 bestuursgebouw.
 'Moeder aap eist haar kroost terug.´ De als aap verklede activist bood
 samen met ADC vrijwilligers een kerstkaart aan met de boodschap om de 
apen over te dragen aan Stichting Aap. Verschillende media waren
 aanwezig en berichten positief over onze actie. Tijdens het uitreiken 
van de kerstkaart werd ons duidelijk dat er snel gehandeld moest
 worden.
 De universiteit gaf aan 'dat er nog geen besluit was genomen' maar dat
eens er een besluit genomen was dit 'besluit schriftelijk toegelicht 
zou worden.' Dat was niet wat we wilden horen!
 Zwaar teleurgesteld keerden we huiswaarts. Het was duidelijk dat er
snel actie ondernomen moest worden. En dat gebeurde dan ook!


Danny Flies, voorzitter ADC:

"We riepen dierenvrienden in Nederland en 
België meteen op om de universiteit van Utrecht massaal te gaan e-
mailen. De dierenvrienden stelden ons en de aapjes niet teleur. De
 universiteit kreeg meteen honderden protestmails met het verzoek om de 
apen uit te plaatsen bij een opvangcentrum. Dankzij deze vele mensen
 kwam de campagne opnieuw in positiever vaarwater!"

Onder de
 dierenvrienden enkele bekende Nederlanders, Patrick de Jong en actrice
 Melline Mollerus.

Niet veel later zou er samen met hen een 'crisiscentrum´ opgericht
 worden om de apen te redden. Melline Mollerus nam belangeloos een 
radiospot op. ADC besloot om voor duizenden euro´s zendtijd in te 
kopen bij verschillende radio stations. Vele radio stations
 ondersteunden onze actie en zonden onze spot voor een flink
 gereduceerd tarief uit. Een luide
 protestactie was gepland en de campagne ´Red de 5 Uithofapen´ kreeg de
 benodigde publiciteit in de media. De Minister van Volksgezondheid
 moest vragen beantwoorden van Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij
 voor de Dieren. 
Hans Bouma scheef een schitterend gedicht over de Uithofapen. Deze 
werd geplaatst in de Bonnenknipkrant en werd in een oplage van 100.000
 verspreid in de regio Haarlem.

Vrijdagmiddag 17 december belde David van Gennep (directeur van Stichting Aap) naar ADC met de mededeling dat de Universiteit Utrecht over de brug kwam. De Universiteit Utrecht verstuurde een persbericht waarin stond dat de apen uitgeplaatst zouden worden. Dit tegen de wil van een aantal proefdierdeskundigen en onderzoekers van de Universiteit die wilden dat de dieren afgemaakt zouden worden. Goed nieuws voor de 5 Uithofapen die eindelijk zouden kunnen genieten van een leven zonder pijn en angst.

In maart werden de 5 Uithofapen met succes geopereerd. De elektroden die vastgemaakt waren in de schedelpan van de apen werden verwijderd. De apen moesten enkele weken herstellen en mochten op vrijdag 8 april naar het opvangcentrum.

Robert Molenaar:

"Het was puur genieten om de apen in hun nieuwe omgeving te zien. Het geeft mij ook de motivatie om campagne te blijven voeren voor het stopzetten van de apenexperimenten op de universiteit van Leuven en Nijmegen.
Uiteindelijk zullen ook zij inzien dat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn."

 

word lid van ADC