22 sept 13

ADC's apencampagne werpt vruchten af.

Afdrukken E-mail

De voorbije jaren voerde de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) tijdens de opening van het academisch jaar aan de KU Leuven traditioneel actie tegen de apenexperimenten aan deze universiteit. Onze campagne werpt nu zijn vruchten af.

ADC-voorzitter Danny Flies:

'Dit jaar voeren we tijdens de opening van het academisch jaar voor de eerste keer geen actie. De nieuw verkozen rector Rik Torfs heeft in tegenstelling tot zijn voorganger meteen interesse voor onze campagne getoond en ons uitgenodigd. Dit gesprek was zeer constructief en open.  Om de verdere gesprekken constructief en respectvol te laten verlopen, annuleren wij onze geplande actie die dag en schorten wij verdere acties op.'

ADC verwacht op korte termijn van de KU Leuven dat ze alle interne aanvragen voor nieuwe apenexperimenten on hold zet, geen nieuwe apen aankoopt en geen aapjes meer laat inslapen maar ze uitplaatst bij stichting AAP. Verder zal ADC, als constructieve partner, wetenschappers aanbieden die gespecialiseerd zijn in dierproefvrij hersenonderzoek.

ADC-voorzitter Danny Flies:

'Rector Torfs had duidelijk oor naar onze eisen en die van 79% van de Belgische bevolking die tegen alle apenexperimenten is. (2) Ik hoop nu echt dat de KU Leuven deze apenexperimenten op korte termijn stopzet. Op dit moment zitten er nog 37 aapjes aan de KU Leuven, die in een recent verleden nog gebruikt werden voor onzinnige cocaïne-experimenten. ADC heeft ondertussen voldoende ervaring in het uitplaatsen van ex-laboratoriumaapjes. Tot op heden hebben wij een 85 aapjes uit binnen- en buitenlandse laboratoria kunnen redden!'

Mochten rector Torfs en de KU Leuven plots een bocht maken van 180° en hun engagement in dit dossier toch niet nakomen, zal ADC heel snel en gedrevener dan ooit zijn campagne opnieuw oppikken!

(1) http://stopdierproeven.org/adc/cocaine-experimenten-kul
(2) http://stopdierproeven.org/adc/enquete

 

word lid van ADC