EUROTOX 2007 CONFERENTIE VERWELKOMD MET OORVERDOVEND PROTEST

Met zo'n 50 activisten uit Nederland, België en Frankrijk stonden we bij de ingang van de Eurotox conferentie. De Anti Dierproeven Coalitie was niet uitgenodigd voor de conferentie maar dat was geen enkel probleem. De aandacht was hoe dan ook op ons gevestigd. Daar waar binnen de kramen stonden opgesteld van de dierproefnemers en proefdierfokkers, stonden we buiten met megafoons, trommels en fluitjes een enorm kabaal te maken. Elke conferentiebezoeker kreeg het zwaar te verduren door een woedende menigte. De kracht en passie straalde er van af. De dierenbeulen passeerden ons met de 'staart tussen de benen.'
Sommigen van hen vonden het nodig om te provoceren door een weg te banen door de menigte. Zo dachten vertegenwoordigers van contract research organisations RCC en Notox het wijs te vinden om de confrontatie aan te gaan. Onder politie bescherming konden zij uiteindelijk de ingang bereiken. Voor alle duidelijkheid: deze mensen zijn verantwoordelijk voor de dood van miljoenen proefdieren. De demonstratie had een enorme impact op de Eurotox bezoekers en een inspirerende werking op de actievoerders. Na meer dan drie-en half uur non-stop lawaai maken kwam er een einde aan een zeer geslaagde demonstratie.

We vergeten nooit de dieren die massaal kapot gemaakt worden in proefdiercentra.