GRUWELLAB HLS WEER IN OPSPRAAK

Een voormalig wetenschapper van Huntingdon Life Sciences zegt in een Amerikaanse rechtszaak, dat zijn supervisors in het dierproeflaboratorium hem onder druk hebben gezet om onderzoeksresultaten te vervalsen en dat hij is ontslagen omdat hij hier niet aan mee wilde werken.

Ook Samuel R. Onanuga uit het Amerikaanse Union Township, zegt dat Huntingdon het overwerk dat hij deed niet uitbetaalde en dat hij werd gediscrimineerd omdat hij zwart is. Onanuga werkte al zeer lang bij dit bedrijf. Hij verdiende er $410.000 per jaar, tot zijn ontslag in 2005.

Huntingdon heeft in antwoord op de aanklacht die neergelegd is bij het ‘superior court’ in augustus van dit jaar, de beschuldigingen van
Onanuga ontkend. Huntingdon's advocaat, Robert Flaum, wilde verder geen commentaar geven op de rechtszaak. Ook Huntingdon zelf reageert niet op telefoontjes over deze zaak. De namen in deze rechtszaak zijn behalve Huntingdon, ook Kay Saladinn en het bestuurslid Barbara Litzenberg. Beide vrouwen reageren eveneens niet op telefoontjes.

Onanuga zegt dat Huningdon de federale wetten, de arbeidswetten en de ‘New Jersey Law Against Discrimination’ overtreden heeft. Daarbij klaagt hij Huntingdon aan voor contractbreuk en ontslag op onjuiste gronden; hij wil dan ook alsnog worden betaald voor het gepresteerde overwerk, misgelopen pensioengeld en extra vergoeding voor (ongespecificeerde) schade.

In de rechtszaak komt naar voren dat de supervisors druk uitoefenden om de resultaten van het onderzoek zo te manipuleren dat verder onderzoek mogelijk werd, het welk dan gefactureerd kon worden.

Zo vindt men in deze rechtszaak uitspraken als :

In Huntingdon, met name in de “Formulation Chemistry Department” is de druk om positief resultaat te boeken een oorzaak waardoor wetenschappers hun strenge eisen voor onderzoek laten verslappen.”

“In 2005 was de cultuur binnen Huntingdon vooral gericht op het doen
toenemen van winst.”

In juli van dat jaar, vertelde Salladin aan Onanuga zijn interpretaties van onderzoeksdata te veranderen; testresultaten dienden positief te zijn ondanks de negatieve uitkomst van het onderzoek. Onanuga weigerde dat te doen, en werd zonder verklaring ontslagen.
Hij heeft 14 jaar voor Huntingdon en is meerdere malen gepromoveerd, van onderzoeksassistent tot senior wetenschapper.

Huntingdon heeft volgens Onanuga de overuren wel uitbetaald aan blanke werknemers. Ook kreeg hij minder loon dan minder ervaren werknemers. Verder zegt hij dat deze werknemers onterecht promoveerden terwijl hij meer kunde en kennis bezat. Onanuga’s advocaat, Kevin Carlin, zegt dat Onanuga’s klachten een wijdverspreid fenomeen zijn wanneer het gaat om uitbetaling van overuren.

Huntingdon Life Sciences ligt bij dierenrechtenactivisten zwaar onder vuur. Dit protest begon in 1997. Een dierenrechtenactivist werkte in Huntindon en maakte een videofilm van apen, muizen en beagles die werden getest voor medicijnen. De publiciteit rond deze videofilm maakte dat o.a. actrice Kim Bassinger begon met de protesten. Het resultaat hiervan was het stopzetten van een plan om medicijnen tegen osteoporose te testen op dieren. De 14 beagles die hiervoor in het laboratorium zaten kwamen hierdoor vrij.

Home News Tribune Online 11/4/07

By KEN SERRANO
STAFF WRITER
[email protected]