Anti Dierproeven Coalitie weer op de bres voor de dieren

België, 1 maart

Vandaag protesteerden activisten van de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) voor de tweede keer bij Euronext, de beurs van Brussel. Na ons eerste protest besloot Euronext dat ze niet langer geconfronteerd wilden worden met de gruwelijke waarheid, namelijk dat zij schuldig zijn aan dierenleed, en verbood ons te protesteren voor hun gebouw. Geen probleem voor ons, vanaf de overkant klonk ons protest even luid en gedreven en kregen we evenveel hartverwarmende steun van de voorbijgangers. Verschillende voorbijgangers sloten zich spontaan bij ons aan. Meer dan 3 uur confronteerden we NYSE Euronext met hun verwerpelijke keuze om aandelen van Europa's grootste en gruwelijkste proefdierlaboratorium, Huntingdon Life Sciences (HLS), te verhandelen. Geld verdienen met dierenleed, een echte schande!

Daarna ging het richting Novartis Elsene. Dit bedrijf is één van de belangrijkste klanten van HLS. De voorbije jaren hebben al meer dan 300 bedrijven om ethische redenen hun banden met dit gruwellaboratorium verbroken. Novartis blijft echter volharden in de boosheid. Niemand verplicht hen om opdrachten uit te besteden aan HLS, het is Novartis' eigen vrije keuze. Wel, Novartis, het is de vrije keuze van de internationale campagne om HLS te sluiten om jullie te blijven confronteren met het onnoemelijk dierenleed waar jullie voor betalen. Ook hier kregen we weer enorm veel steun van voorbijgangers en buren. Ook al maakten we heel veel lawaai, de buren hadden hier begrip voor want zij wisten dat we er stonden voor de allerzwaksten van de maatschappij, de dieren opgesloten in HLS.
Na ons 2 uur durende protest bij Novartis begaven we ons naar een ander Novartis bedrijf, Ciba Vision in Mechelen. Toen we arriveerden, bleek het gebouw volledig verlaten te zijn. De plaatselijke politie vertelde ons dat de directie van Ciba Vision hun personeelsleden huiswaarts had gestuurd om niet met ons geconfronteerd te worden. Zij zijn terecht beschaamd over hun betrokkenheid bij dierenleed en hun samenwerking met HLS in het bijzonder. Maar het is niet omdat Ciba Vision ons vandaag niet onder ogen wilde komen, dat wij opgeven. Volgende keer staan wij er opnieuw met dezelfde gedrevenheid.

Wil je een volgende keer met ons mee demonstreren voor de dieren, contacteer ons dan op [email protected]