Leuven eert Italiaanse apenmisbruikers
Dierenkwellers ontvangen eredoctoraat

Onlangs liet de Katholieke Universiteit Leuven zich weer eens van haar meest dieronvriendelijke kant zien met de bekendmaking dat het twee dierproefnemers van de Universiteit Parma gaat onderscheiden voor hun ‘werk’ met apen. In een interview met de campuskrant van de K.U. Leuven reppen de twee vivisectors, Giacomo Rizzolatti en Vittorio Gallese, met geen woord over het enorme dierenleed waar zij al jarenlang voor verantwoordelijk zijn.

Wreed en absurd


Al sinds het begin van de jaren 80 zijn makaakaapjes het lijdende voorwerp in het Istituto di Fisiologia Umana en het Dipartimento di Neuroscienze van de Universiteit van Parma. Net als in Leuven gaat het om hersenexperimenten waarbij de aapjes, volledig bij bewustzijn, in primatenstoelen worden geplaatst. Het hoofdje wordt strak vastgezet zodat het gedurende het experiment volledig geïmmobiliseerd is. Met behulp van elektroden die in de hersenen gestoken zijn wordt de hersenactiviteit zowel gemeten bij het uitvoeren van ‘visuele taken’ als elektrisch gestimuleerd om juist het gedrag op te wekken[i]. Het videofragment hieronder laat zien hoe ‘wetenschappers’ als Giacomo Rizzolatti en Vittorio Gallese omgaan met sentiënte dieren zoals lampongaapjes (macaca nemestrina).Deze primaat is het slachtoffer geworden van ‘eredokters’ Giacomo Rizzolatti en Vittorio Gallese. Hij is vastgezet in een primatenstoel en heeft een implantaat op zijn hoofd.

In het laboratorium van professor Rizzolatti worden verder ook babymakaakjes van slechts enkele dagen oud weggehaald bij hun moeders om te figureren in nieuwsgierigheidsexperimenten van zogenaamde ‘wetenschappers’[ii]. Hoe dat er uit ziet kun je hieronder bekijken:

Wat een leven; als babyaapje opgroeien in een laboratorium als testsubject in onzinnige experimenten


Onbruikbare wetenschap


Rizzolatti en Gallese worden door de KU Leuven geëerd omdat ze de grondleggers zijn van de spiegelneuronentheorie, die een ‘revolutie’ zou zijn geweest in de neurofysiologie. In het interview met hen staat echter nergens wat dit inmiddels concreet heeft opgeleverd aan bruikbare medische toepassingen voor mensen. Dat is niet zo vreemd, aangezien er totaal niets mee bewezen is over dit fenomeen bij mensen. In apen was ‘aangetoond’ dat dezelfde hersengebieden betrokken zijn wanneer een aap bepaald gedrag vertoonde en wanneer de aap een soortgenoot observeerde die hetzelfde gedrag vertoonde.

Echter; alle wetenschappelijke kennis aangaande het zogenoemde ‘spiegelneuronensysteem’ in de hersenen van mensen is verkregen via non-invasief onderzoek met Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI); een moderne medische beeldvormingstechniek. Hier komt geen dier aan te pas. Vooralsnog is er overigens twijfel over de aanwezigheid van spiegelneuronen in de hersenen van mensen. Drie recente studies met menselijke vrijwilligers geven aan dat fMRI onderzoek geen bewijs levert voor het bestaan van spiegelneuronen bij mensen[iii][iv][v]. Dit werpt nog maar eens het licht op de ontoepasbaarheid van bevindingen uit dierproeven op de mens. Andere experts op het gebied van cognitieve neurowetenschappen, zoals Gregory Hickok, stellen dat er niet of nauwelijks bewijs is voor de hypothese van Rizzolatti en Gallese, namelijk dat spiegelneuronen een verklaring geven voor empathie en het begrijpen van gedrag, terwijl er substantieel bewijs is voor het tegendeel[vi]. Hickok heeft de problemen met de theorie in detail uitgewerkt in een studie die gepubliceerd werd in the Journal of Cognitive Neuroscience.[vii] Ook dit plaatst vele vraagtekens bij het onderzoek met de aapjes en wat nu eigenlijk het nut ervan is geweest.

De Anti Dierproeven Coalitie vindt het werkelijk onbegrijpelijk dat dit soort wrede en irrelevante experimenten op levende wezens worden goedgekeurd door zogenaamde ‘ethische commissies’; organen die zouden moeten waken over de belangen van dieren. De K.U. Leuven spant echter de kroon door het grove misbruik van deze apen te verheerlijken zonder de minste uiting van kritiek en ethische bezwaren. In wat voor wereld leven wij wanneer een prestigieuze universiteit prijzen uitreikt aan onderzoekers die er hun beroep van hebben gemaakt om dieren te kwellen?

Dinsdag 2 februari zullen we namens de apen wederom protesten bij de K.U. Leuven waar die dag het Patroonsfeest 2010 gevierd zal worden. Wij zullen een krachtig signaal afgeven aan de universiteit dat het misbruiken van dieren niets is om trots op te zijn.

 

[i] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2538900/
[ii] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1560174/
[iii] Dinstein, I.; Gardner, J. L.; Jazayeri, M.; Heeger, D. J. (2008), "Executed and observed movements have different distributed representations in human aIPS", Journal of Neuroscience 28 (44): 11231–11239, doi:10.1523/JNEUROSCI.3585-08.2008, PMID 18971465
[iv] Dinstein, I.; Hasson, U.; Rubin, N.; Heeger, D. J. (2007), Journal of Neurophysiology 98 (3): 1415–1427, doi:10.1152/jn.00238.2007
[v] Lingnau, Angelika; Gesierich, Benno; Caramazza, Alfonso (2009), "Asymmetric fMRI adaptation reveals no evidence for mirror neurons in humans", PNAS 106 (24): 9925–9930, doi:10.1073/pnas.0902262106
[vi] http://talkingbrains.blogspot.com/2009/02/eight-problems-for-mirror-neuron-theory.html
[vii] http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/jocn.2009.21189