Protest tegen REACH proeven bij Notox

REACH is de Europese richtlijn waarbij duizenden chemicaliën opnieuw getest moeten worden op hun veiligheid. De giftigheidsproeven die in het kader hiervan zullen worden uitgevoerd gaan tussen de 8 en 54 miljoen dieren het leven kosten De Anti Dierproeven Coalitie demonstreerde in Den Bosch tegen deze gruwelijke experimenten bij het commerciële dierproefcentrum Notox.

Notox is een bedrijf dat bij uitstek gebaat is bij REACH en dierproeven. Via hun website en op congressen worden chemische bedrijven verleid om hun giftigheidstesten bij Notox te laten uitvoeren. Niet met behulp van moderne en geavanceerde proefdiervrije technieken maar gewoon op de ouderwetse manier. Gezonde knaagdieren en beaglehondjes worden hier systematisch vergiftigd. Zij krijgen met injectienaalden potentieel giftige stoffen ingespoten of krijgen een buis in de keel gestopt waarmee schadelijke chemicaliën worden toegediend. Bij deze proeven worden de dieren doorgaans niet verdoofd, omdat dit het resultaat van de proef kan beïnvloeden. Jaarlijks gebruikt Notox 30.000 dieren in experimenten. Met REACH zullen dat er alleen maar meer worden...

Vissen zijn ook in grote aantallen het slachtoffer van giftigheidsproeven bij Notox. In aquaria worden de dieren blootgesteld aan hoge doseringen chemicaliën in zogenaamde acute toxiciteitstesten. Veel dieren sterven als gevolg hiervan al tijdens de proef. De rest wordt afgemaakt. Na afloop van de proef worden de vissen in stukken gesneden en onderzocht. Deze barbaarse methode geeft echter geen enkel uitsluitsel over de veiligheid van de geteste stoffen voor mensen. Aangezien het gaat om stoffen die al (geruime tijd) op de markt zijn en daardoor ook geregeld in meer of mindere mate in de natuur terecht komen, is er bovendien al veel bekend over de milieueffecten hiervan. Deze kennis kan verder worden uitgebreid met veldstudies. In vitro laboratoriumonderzoek, met weefsel van mensen en andere dieren, kan daarnaast belangrijke indicaties geven of chemische stoffen mogelijk toch schadelijk zijn. Dit zou bij de minste aanwijzing reden moeten zijn voor het aanscherpen van de regels omtrent de productie en het gebruik van deze chemicaliën en in bepaalde gevallen zelfs tot het uitbannen ervan.

Giftigheidsonderzoek op dieren is slechts een kansspel met een zeer kleine kans op een goed resultaat. Het is ‘trial and error’ en biedt slechts schijnveiligheid voor mensen. Alleen mensspecifiek onderzoek kan duidelijkheid geven over wat veilig is voor mensen. Alle stoffen die met REACH geëvalueerd worden, zijn eerder al in meer of minder mate getest geweest. In een substantieel aantal gevallen zijn er aanwijzingen dat chemische stoffen die destijds zijn toegelaten mogelijk toch schadelijk zijn voor mensen.

Echter, deze stoffen zijn grotendeels geaccepteerd op grond van ‘veilige resultaten’ in proefdieren en veel te beperkt getest met behulp van mensspecifieke onderzoeksmethoden zowel preklinisch als klinisch. Een ander deel van de stoffen wordt echter al decennia lang (vrijwel) zonder problemen en schadelijke effecten gebruikt. Epidemiologische studies kunnen dit perfect aantonen door het empirische bewijs te leveren en in veel gevallen zijn dit soort onderzoeken zelfs al voorhanden. Desondanks zullen ook voor deze stoffen enorme aantallen dieren worden opgeofferd op het altaar van de proefdiersector. Een regelrechte schande.

De Anti Dierproeven Coalitie blijft actievoeren voor een dierproefvrije REACH wetgeving.