‘Ik ga naar Brussel als politiek actievoerder’

Wat wilt u in Europa doen?

‘Het Europese landbouwbeleid omgooien. Dat heeft desastreuze gevolgen voor dieren. Elke Nederlander betaalt jaarlijks honderd euro aan EU-subsidies voor boeren. Dat houdt een destructief systeem in stand. Een systeem waarvoor regenwouden worden gekapt, zodat er soja voor varkens en kippen kan groeien. Een systeem waar we dieren door half Europa verslepen en opsluiten voor de bio-industrie.

‘De landbouw moet duurzaam, kleinschalig, regionaal en diervriendelijk worden. Als we iets willen verbeteren, verschuilt het kabinet zich achter Europa. Dus in Brussel ligt de sleutel voor verandering.’

Waarom was uw partij dan tegen de Europese Grondwet? Die gaf dieren voor het eerst in een grondwet rechten.

‘In de concepttekst stond dat dieren levende wezens zijn met gevoel. Maar het zijn slechts woorden. Bovendien was er een uitzondering voor culturele tradities, zoals stierenvechten en kievitseieren rapen.’

Maar doordat de Grondwet er niet kwam, konden de Landbouwministers in 2007 de wens negeren voor ruimere legbatterijen.

‘De pluimveerichtlijn kwam er na jarenlang gesteggel. Deskundigen hadden geadviseerd: het is verantwoord 25 kilo kippen per vierkante meter te houden, ofwel twaalf tot dertien kippen. Het europarlement wilde daar 35 kilo van maken, de Landbouwministers kwamen uit op 42 kilo. Zelfs het europarlement kon het verschil niet maken. Het europarlement biedt geen garantie dat het wél goed gaat.’

Wat denkt u er dan als enige dierenpartij te bereiken?

‘Ik ga naar Brussel als politiek actievoerder. Het feit dat wij worden gekozen, zal een aardverschuiving zijn. Vooral buiten Nederland zal men verwonderd en misschien verbijsterd zijn. Dat leidt tot veel aandacht in buitenlandse pers.’

Bij welke eurofractie sluit u zich aan?

‘Dat besluiten we na 4 juni. We sluiten ons aan bij de fractie waar we geen concessies hoeven te doen. De Groenen zijn een optie.’

Uw programma telt 64 pagina’s over dierproeven, viskweek, ezels, werkpaarden, zwerfhonden, de jacht. Hoezo maar drie kantjes over de rest?

‘Ik wil de kiezer niet misleiden: ik ga niet naar Brussel voor verkeersveiligheid of handel, maar voor duurzaamheid en dierenwelzijn. De overige actuele onderwerpen staan aangestipt om de kiezer duidelijk te maken hoe we op die terreinen willen stemmen.

‘Je kunt een proteststem tegen Europa uitspreken door PVV of SP te stemmen. Maar als je geen extreme keuze wilt maken, kun je je stem geven voor iets hogers dan je eigenbelang. Kies dan voor dieren, duurzaamheid en de ontwikkelingslanden.’

www.partijvoordedieren.nl