Universiteit van Gent verbloemt feiten.
Honden als gebruiksvoorwerp!

De Anti Dierproeven Coalitie ontving enige tijd geleden videobeelden van hondenverblijven bij de Universiteit van Gent. Een verontruste dierenvriend had deze opnamen gemaakt bij een faciliteit van de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Te zien was hoe beaglehondjes in kale, troosteloze hokken smachten naar aandacht, warmte en liefde. Iets waar zij in tegenstelling tot hun soortgenoten in duizenden Belgische huishoudens nauwelijks op kunnen rekenen. Dagelijks een kort wandeltochtje samen met een student is niet wat wij verstaan onder aandacht, warmte en liefde krijgen. De dieren vertoonden bovendien stereotype gedrag door de opsluiting in de troosteloze verblijven. Het ging hier om de verblijven van de hondjes die worden gebruikt voor de vakgroep Diervoeding.

Naar aanleiding hiervan zijn we gaan onderzoeken wat voor onderzoeken er zoal op honden plaatsvinden aan de Gentse universiteit. Het blijkt grotendeels te gaan om speciaal gefokte en aanvankelijke gezonde dieren die zelf geen enkel belang hebben bij de experimenten die op hen worden uitgevoerd. Honden worden hier hoofdzakelijk gebruikt door twee afdelingen; die van Diervoeding en die van Veterinaire Geneesmiddelen.

Bij afdeling Diervoeding gaat het zoals de naam doet vermoeden om voedingsgerelateerd onderzoek waarbij dieren gedurende een periode op een speciaal dieet gezet worden. Gedurende dergelijk onderzoek wordt er herhaaldelijk bloed geprikt, worden er urinestalen afgenomen en worden er monsters gemaakt van uitwerpselen van de dieren. Volgens een interne mail van de universiteit gaat het vooral om onderzoek naar zwaarlijvigheid (obesitas) bij honden. Dat hiervoor speciaal gefokte, gezonde dieren worden gebruikt is absurd en onbegrijpelijk. Dit betekent namelijk dat ze opzettelijk worden vetgemest; deze dieren zijn aan het begin van de proef immers niet zwaarlijvig. Klinisch onderzoek op honden die al last hebben van overgewicht kan nota bene dezelfde vragen beantwoorden. Daarnaast, de nadruk zou natuurlijk primair moeten liggen op het voorkómen van obesitas bij honden. Hoewel deze testen, in vergelijking tot andere pijnlijkere experimenten, voor sommigen wellicht nog tamelijk onschuldig lijken dient men niet te vergeten dat deze honden nog steeds tegen hun wil zitten opgesloten in kale, saaie verblijven en gedegradeerd worden tot gebruiksvoorwerp in medisch onderzoek waar zij zelf niet bij gebaat zijn.

Dan de afdeling Veterinaire Geneesmiddelen. Hier vinden duidelijk experimenten plaats waar de honden ernstig onder lijden. Één recente publicatie beschrijft een onderzoek waarbij vijf beaglehondjes gedurende ruim een jaar herhaaldelijk excessieve doseringen groeihormonen ingespoten kregen[i]. De resultaten in het rapport laten zien dat de honden na 6 maanden behandeling last hadden van acromegalie[ii], hetgeen zich kenmerkte door aanzienlijke huidplooien, met name op de kop, en problemen met de ademhaling door ernstige zwellingen in de keel (inspiratoire stridor[iii]). Desondanks ging men nog zeker een half jaar door met het experiment. In een ander onderzoek[iv] gingen 13 beagleteefjes eerst onder het mes. Acht hondjes ondergingen een borstamputatie en bij alle dertien dieren werden de rechtereierstok en de rechter baarmoederhoorn verwijderd. Na de operatie werden de dieren over een periode van een jaar geïnjecteerd met hetzelfde groeihormoon als bij de eerdergenoemde studie. Deze ‘behandeling’ resulteerde voor alle hondjes onder meer in ongecontroleerde celdood (necrose) van het baarmoederslijmvlies (endometrium). De voorbije jaren heeft de faculteit Diergeneeskunde herhaaldelijk dergelijke groeihormoonexperimenten uitgevoerd; wij vermoeden dat deze testen momenteel nog altijd plaatsvinden.

Een ander recent voorbeeld betreft een experiment waarbij er bij 6 bastaardhondjes, onder verdoving, naaldelektroden geplaatst werden waarna de dieren herhaaldelijk elektrische schokken toegediend kregen. Dit werd opgevoerd tot een niveau waarbij supramaximale reflexen[v] werden verkregen. Het ging hier om een onderzoek waarbij twee methoden van zenuwstimulatie werden vergeleken; elektrische versus magnetische stimulatie[vi].

Ook voor menselijke doeleinden zijn honden het slachtoffer in Gent. De afdeling Psychiatrie en Medische Fysiologie van de Universiteit Gent gebruikte beaglehondjes in een hersenexperiment[vii] waarbij het anti-psychoticum pipamperon (gefabriceerd door Janssen Pharmaceutica) werd ingespoten. Het behoeft geen uitleg dat het gebruik van honden als model in onderzoek naar schizofrenie in mensen niet alleen onethisch is, maar ook wetenschappelijk volkomen absurd. Honden en mensen zijn anatomisch, fysiologisch en biochemisch wezenlijk verschillend[viii].

Dit zijn allemaal experimenten die goedgekeurd zijn door de facultaire Ethische Commissie. Volgens decaan Hubert De Brabander is dit reden genoeg om te beweren dat het allemaal wel meevalt voor de dieren; hij verstuurde nota bene een interne mail naar de studenten van de Universiteit Gent waarin hij zorgvuldig de meest invasieve experimenten van zijn faculteit verzweeg. Ook deed De Brabander het voorkomen alsof de faculteit Diergeneeskunde ‘slechts’ 15 honden houdt op haar campus. Te zien aan de hoeveelheid hondenexperimenten, die deels gelijktijdig plaatsvinden, en het gebruikte aantal dieren per proef zal het totaal aantal gehouden honden aanzienlijk hoger liggen.

Voor de Anti Dierproeven Coalitie is het duidelijk dat de genoemde Ethische Commissies niet deugen; zij nemen de belangen van (proef)dieren totaal niet serieus. De leugens van decaan De Brabander illustreren dat de universiteit veel te verbergen heeft. Niet voor niets werd het de Anti Dierproeven Coalitie na een gesprek met de Brabander en Frank Gasthuys, hoofd van de Ethische Commissie, geweigerd om eens met eigen ogen te zien hoe de honden behandeld worden. Ook onze wetenschappelijke adviseur, Dr. Andre Menache, werd niet toegelaten. Ondertussen blijven vele hondjes tegen hun wil opgesloten en worden ze ingezet als onvrijwillig testsubject in dikwijls akelige experimenten...

De Anti Dierproeven Coalitie zal dan ook actie voeren op 19 juni aan het rectoraat van de universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25.

[i] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16497368
[ii] http://nl.wikipedia.org/wiki/Acromegalie_bij_de_hond
[iii] http://nl.wikipedia.org/wiki/Stridor
[iv] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16956744
[v] http://www.wrongdiagnosis.com/medical/supramaximal_stimulus.htm
[vi] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17869140
[vii]http://91.142.242.133/07ecnp/abstracts/index.cfm
?fuseaction=abs.prn&abstractID=P.1.c.037
[viii]http://www.navs.org/site/
News2?page=NewsArticle&id=7363&news_iv_ctrl=1081