Rijksuniversiteit Groningen
'Wetenschappelijk' onderzoek over de RUG van dieren

Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden op grote schaal dierproeven gedaan voor zeer uiteenlopende doeleinden. Naast duizenden ratten, muizen en vogels, worden ook varkens, hamsters, cavia's, konijnen en katten. In 2007 werden in totaal 26.203 dieren gebruikt in experimenten. Ten opzichte van 2004 gaat het hier om een toename van 28,3%! Dit terwijl er landelijk gezien over diezelfde periode sprake is van een dalende lijn (-5,9%).

Dat de RUG en het UMCG naar hartenlust investeren in proefdieronderzoek blijkt tevens uit de opening van een nieuw Centraal Proefdieren Laboratorium dat plaats biedt aan een extra drie- tot vierduizend dieren. Een ander slecht teken voor de dieren is de recente oprichting van de onderneming Brains On Line. Dit commerciële dierproefcentrum is opgericht vanuit de RUG en ook hier zullen talloze dieren pijn lijden en sterven.

Probeer jezelf eens in te denken wat deze dieren dagelijks meemaken. De duizenden ratjes en muisjes waarvan de hersenen worden beschadigd, waarbij tumoren worden gekweekt en die vergiftigd worden met chemicaliën. Konijnen, cavia's en hamsters die opzettelijk ziek gemaakt worden, maar ook poezen waarvan de wervelbogen verwijderd worden en die injecties krijgen direct in het ruggenmerg en de hersenen. Dit zijn allemaal horrorpraktijken die recentelijk hebben plaatsgevonden in Groningen, terwijl het lijden van de dieren doorgaat tot op de dag van vandaag. Ook op dit moment, wanneer je deze folder leest, worden dieren weer onderworpen aan gruwelijke experimenten. Elke dag worden door de RUG gemiddeld zo'n 65 dieren gedood als slachtoffers van vivisectie.

Ruim 17 procent van de experimenten aan de RUG vindt plaats in het kader van gedragsonderzoek bij dieren. Het klinkt absurd (en dat is het ook) om duizenden dieren op te sluiten en te onderwerpen aan allerlei proeven enkel omdat bepaalde mensen graag meer willen weten over het gedrag van specifieke diersoorten.

Talloze wetenschappelijke bevindingen wijzen uit dat dierproeven misleidende resultaten opleveren bij toepassingen voor mensen. Experimenten op dieren hebben gezien de enorme biologische verschillen tussen mensen en andere diersoorten geen voorspellend vermogen ten aanzien van hoe mensen zullen reageren op bepaalde medicatie of behandelmethoden, noch verschaffen ze inzicht in hoe het menselijk lichaam functioneert. Kort gezegd; het door dierproefnemers gebruikte 'diermodel' vertelt hen iets over de diersoort in kwestie, niet over de mens.

Het is dus zinloos om tijd, geld en energie te stoppen in dergelijk onbetrouwbaar onderzoek aangezien het onherroepelijk leidt tot irrelevante uitkomsten en conclusies. Ondertussen zijn er dierproefvrije technieken voorhanden die wel mensspecifiek en dus betrouwbaarder zijn. Te denken valt onder meer aan celculturen (weefselkweek), computergestuurd onderzoek, klinische studies, microdosering en geavanceerde toepassingen zoals 'lab-op-een-chip' en DNA micro-arrays. Meer informatie over de onbetrouwbaarheid van dierproeven en beschikbare dierproefvrije methoden kun je vinden op onze website.

De Anti Dierproeven Coalitie zal er bij de RUG op aandringen dat zij zich maximaal inspant om dierproeven te vervangen door ethisch verantwoorde onderzoeksmethoden zonder dieren. Dieren zijn geen gebruiksvoorwerpen, maar levende wezens met pijnvermogen en gevoel!


Recente artikelen over de RUG testen:

- 'Verdwenen apen' in Groningen

- Walgelijke testen op muizen

- Katten de dupe in Groningen

- Primitief en absurd + beeldmateriaal agressietest

- Muizen roken op sigaretten