'Interview met Lord Dowding Fund.'
Uitgebreid artikel n.a.v. ADC campagne.

N.a.v. de twee wetsvoorstellen die Groen! onder impuls van de Anti Dierproeven Coalitie indiende in het Vlaams en Federaal parlement besteedde Dominique Trachet in het weekblad Primo uitgebreid aandacht aan alternatieven voor dierproeven.

Lord Dowding Fund


Klik hier voor de PDF file met daarin het uitgebreide artikel.