Konijnen slachtoffer van Draize test.
Dieren krijgen irriterende stoffen in de ogen toegediend.

In 2009 werd eindelijk een dierproefvrije techniek goedgekeurd die de afgrijselijke Draize test vervangt. De Draize test houdt in dat irriterende stoffen in de ogen van de konijnen worden gedruppeld. Deze techniek wordt vooral uitgevoerd door de industrie om de schadelijkheid van de stof te bepalen.

Van 2000 tot en met 2008 zijn 2575 dieren gebruikt in Draize testen in Nederland1. Voornamelijk konijnen maar ook ratten, muizen en cavia's werden gebruikt. Er zijn geen cijfers openbaar van Draize testen in België. De Anti Dierproeven Coalitie vermoed dat het aantal Draize testen hoger ligt in België, omdat er meer industrie (farma, chemie, biotech) in België gevestigd is dat onderzoek op dieren uitvoert.

De BCOP (‘Bovine Corneal Opacity and Permeability’) test en de ICE (‘Isolated Chicken Eye’) test2 zijn experimenten die gebruik maken van de ogen van dieren die voor hun vlees gedood zijn in slachthuizen. De BCOP test werd ontwikkeld in de jaren 1940, alternatieven werden ontwikkeld door experts in de jaren 1970 en uiteindelijk gevalideerd door het Europees Centrum voor Alternatieve Methoden. Het is schokkend dat het zo lang heeft moeten duren voor internationale erkenning.
Aangezien de dierproefvrije technieken voor de Draize test goedgekeurd zijn, zou het vanaf 2009 verboden zijn om de dierproeven variant uit te voeren.

De Anti Dierproeven Coalitie blijft de overheid en bedrijfsleven in de gaten houden zodat konijnen niet langer het slachtoffer worden van deze onzinnige testen.

Bron:

1 Zodoende 2000 t/m 2008
2.http://ecvam.jrc.it/