Beaglepups misbruikt, vergiftigd en afgemaakt!
Janssen Pharmaceutica anno 2009!

Pijn, leed en angst in de hondenhel van Beerse
Honderden viervoeters het slachtoffer

Janssen Pharmaceutica, met haar hoofdkantoor in Beerse, is één van de grootste farmaceutische bedrijven van België. Ze zijn onder meer bekend als producent van het anti-psychoticum Haloperidol (merknaam: Haldol) dat door het Belgisch Antigifcentrum wordt gezien als één van de tien meest gevaarlijke ‘geneesmiddelen’. Minder bekend was Janssen Pharmaceutica aanvankelijk voor de talloze dierproeven die zij jaarlijks uitvoeren op vele duizenden dieren, waaronder ook (beagle)honden.

Met een recente uitzending van het TV-programma Koppen is daarin verandering gekomen. Duizenden Belgen zagen de dierproeflaboratoria van Janssen eindelijk eens van de binnenkant. De beelden toonden onder meer kunstmatig vetgemeste beaglehondjes die ingezet werden in proeven voor een experimenteel middel tegen obesitas. De experimenten zelf kregen de kijkers echter niet te zien. Sowieso was er sprake van een typerende rondleiding door het dierproefcentrum; de filmploeg, en daarmee het TV-publiek, kreeg alleen datgene te zien wat de directie van Janssen wilde laten zien. Een dierenarts van Janssen kwam ook nog even aan het woord, over de behandeling van de proefhondjes zei hij:

"Onze beagles worden prima verzorgd. Soms heb ik zelfs de indruk dat ze met plezier meewerken aan onze experimenten. Eigenlijk zijn het in dat opzicht eerder collega's dan proefdieren!"

Tot zover de TV-uitzending in Koppen. Wie zich liever richt op de feiten en verder kijkt dan hetgeen Janssen Pharmaceutica publiekelijk wil prijsgeven over haar proefdieronderzoek doet al snel de één naar de andere schokkende ontdekking. De Anti Dierproeven Coalitie heeft beslag weten te leggen op diverse recente publicaties van Janssen Pharma waarin gruwelexperimenten op beagles worden beschreven.

Zo beschrijft het rapport Real life juvenile toxicity case studies: The good, the bad and the ugly[1] uit 2008 giftigheidstesten met een experimenteel anti-infectiemiddel. Eerst werden zwangere beagleteefjes gedurende hun zwangerschap herhaaldelijk blootgesteld aan hoge doseringen van het middel. Na de bevalling moesten de pups er aan geloven; twaalf dagen na hun geboorte kregen ook de beaglepups hoge doseringen van het experimentele anti-infectiemiddel ingespoten. De arme pups bleken –weinig verassend- veel minder goed bestand tegen de gifstoffen dan hun moeders. Een aantal van de pups haalde dag 13 niet eens en anderen stierven de dagen erna. Hondjes van nog geen twee weken oud, vergiftigd door Janssen Pharmaceutica.

In een ander experiment[2] werd bij 16 beagleteefjes onder verdoving de buik geopend via een incisie in de buikwand. De buikwand werd hierna teruggetrokken zodat het middengedeelte van de dunne darm bloot kwam te liggen. Een set van in totaal 240 opname elektrodes werd vervolgens aangebracht op het darmweefsel. De hondjes kregen hierna herhaaldelijk oplopende doseringen bethanechol (een middel dat de spanning van de wand in holle organen verhoogt) ingespoten. Bij elke injectie werd de gemeten elektrische activiteit bij de dunne darm weggeschreven op een laptop computer. Zodra de onderzoekers de gegevens hadden die ze zochten werden alle hondjes afgemaakt (of geëuthanaseerd zoals het in het rapport met een mooier woord wordt genoemd). 16 hondenlevens kapot gemaakt in waarschijnlijk slechts enkele uren tijd; zomaar een dag bij Janssen Pharmaceutica.

Bij Janssen in Beerse vinden ook vele cardiovasculaire studies (onderzoek naar hart- en vaat ziekten) plaats. Het betreft hier onder meer experimenten waarbij infusiepompjes werden geïmplanteerd waarmee de hondjes vervolgens maandenlang rond moesten lopen. Twee hondjes met een infusiepomp werden gebruikt voor een reeks experimenten waarbij er herhaaldelijk bloed afgenomen werd bij hen; voor de eerste hond gebeurde dit 18.792(!) keer en voor de tweede hond zelfs 20.024(!) keer[3]. Volgens Janssen Pharmaceutica en collegabedrijf Tibotec uit Mechelen waren deze bloedtesten echter zorgvuldig tot een absoluut minimum beperkt. In weer andere experimenten werd een bepaalde hartaandoening (LQT1-syndroom) kunstmatig nagebootst in 30 beagles[4]. 18 van de honden kregen herhaaldelijk injecties met experimentele middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica) en bij 6 hondjes werd onder verdoving de borstkas opengesneden waarna katheters aangelegd werden in de hartstreek. In alle gevallen ging het om gezonde, speciaal gefokte beagles. Deze honden worden door de onderzoekers van Janssen systematisch gedegradeerd tot gebruiksvoorwerpen.

Uit een recentelijk (2009) gepubliceerd manuscript[5] van Janssen blijkt dat ze de voorbije tien jaar alleen al in onderzoek naar hart- en vaatziekten 400 beaglehondjes hebben misbruikt, gepijnigd en afgemaakt. Dit betreft echter alleen de experimenten volgens een gestandaardiseerd protocol en is nog niet eens de helft van het totaal aantal experimenten dat Janssen in deze periode op hondjes heeft uitgevoerd volgens gestandaardiseerd protocol. En dan zijn er ook nog de niet-gestandaardiseerde onderzoeken waarbij soms wel tientallen dieren per keer gebruikt worden! We praten vermoedelijk over enkele duizenden hondjes die de laatste jaren het slachtoffer geworden zijn van Janssen Pharmaceutica. Deze geliefde viervoeters worden door Janssen structureel de dood in gejaagd! Een grof schandaal dat zulke praktijken anno 2009 nog kunnen plaatsvinden in een ‘beschaafd’ land als België.

Aanstaande zaterdag staat de Anti Dierproeven Coalitie samen met vele hondjes voor de poorten van Janssen Pharmaceutica om het einde van deze gruweltesten te eisen. Geef nu je stem aan deze dieren en kom ook mee demonstreren!


[1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18514481
[2] linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014299907003962
[3] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18082980
[4]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17669388
[5] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19422925