Brussel vraagt politieke aandacht voor proefdieren.

Onder een stralende zon stonden vrijwilligers van de Anti Dierproeven Coalitie op zaterdag 30 mei in de Nieuwstraat in Brussel. We stonden er van 10u tot 18u en informeerden honderden mensen over dierproeven in België. Aan onze informatiestand was het een drukte van jewelste, voorbijgangers kwamen massaal informatie vragen.
In het weekend voor de verkiezingen was heel duidelijk te horen wat het publiek van politici verwacht. Opkomen voor de zwaksten van de maatschappij, de dieren die zelf geen stem hebben. De Anti Dierproeven Coalitie adviseert dan ook alle politici om te luisteren naar de man/vrouw in de straat en dringend werk te maken van wetten die dierproeven voor eens en voor altijd stoppen.