ONDERZOEKERS VERVALSEN RESULTATEN
Rhesusapen gebruikt in studie

Twee topwetenschappers van de Universiteit van Alabama zijn door de nationale overheid geblokkeerd voor het ontvangen van subsidies en opdrachten voor onderzoek nadat uit onderzoek is gebleken dat zij onderzoeksresultaten vervalst hebben. De medische transplantatie onderzoeken zijn gepubliceerd in meer dan een dozijn tijdschriften tussen 1998 en 2005, en moesten worden ingetrokken, volgens op 7 juli 2009 vrijgegeven documenten.

In een vrijwillige overeenkomst met het Amerikaanse ‘Office of Research Integrity’ (‘Bureau voor Onderzoeks Integriteit’), werd dr. Juan R. Contreras uitgesloten van het ontvangen van financiering voor een periode van drie jaar, en Judith M. Thomas, Ph.D., werd voor 10 jaar geschorst. Zij zijn niet meer werkzaam bij de Universiteit van Alabama in Birmingham. Pogingen om ze voor commentaar te bereiken mislukten.

Volgens door het ‘Federal Register’ gepubliceerde documenten, hebben Contreras en Thomas de verantwoordelijkheid aanvaard voor de valse wetenschappelijke rapporten, maar zij ontkennen "bewust vals onderzoek" te hebben geleverd.

"Dit gedrag is absoluut onaanvaardbaar en zal niet worden getolereerd", aldus Richard Marchase, Vice President van de Universiteit van Alabama voor onderzoek en economische ontwikkeling in een schriftelijke verklaring. "We nemen onze inzet voor ethiek zeer serieus en onze eerste prioriteit is om de integriteit van wetenschappelijke gegevens te handhaven."

Anti-afstotings medicijnen
Aan de orde waren onderzoeken van rhesus apen om de effectiviteit van medicijnen te bepalen om afstoting van getransplanteerde nieren te voorkomen. Het apenonderzoek was gericht op het vinden van een manier om nieren in patiënten te transplanteren en om ze te spenen van anti-afstotings medicijnen.

Momenteel moeten patiënten die transplantaties ondergaan voor de rest van hun leven krachtige medicijnen innemen om hun immuunsysteem te onderdrukken en om orgaanafstoting te voorkomen. De Universiteit van Alabama bekleedt een sleutelpositie, omdat het een van Amerika's grootste niertransplantatie programma’s heeft.

De dierproeven werden verondersteld te worden uitgevoerd door het verwijderen van beide nieren van apen en door vervolgens een enkele nier te transplanteren, die meestal voldoende is om te blijven leven als hij niet wordt afgestoten. Vervolgens zouden de apen anti-afstotings medicijnen voor een bepaalde periode krijgen toegediend.
Maar onderzoekers van de universiteit en van de ‘Office of Research Integrity’ verklaarden dat slechts één nier was verwijderd uit de apen, wat leidde tot ongeldige onderzoeksresultaten.
"Het niet verwijderen van beide oorspronkelijke nieren maken het onmogelijk om de doeltreffendheid van de immuunmodulerende behandeling te beoordelen.", aldus de documenten.

Daarnaast zeggen onderzoekers dat Thomas overdreven doseringen van sommige medicijnen gebruikte en verzaakte om de toediening van andere geneesmiddelen aan sommige apen administratief te rapporteren.

Het onderzoeksconcept heeft bijgedragen aan het aantrekken van financiële middelen uit de federale overheid en private stichtingen. Onder andere werd de mogelijkheid van het toepassen van de methode voor ‘islet’ cel transplantaties, die in wezen ‘reverse’ type 1 diabetes, iets dat Thomas had gemeld in eerdere dierstudies.

Het ‘Office of Research Integrity’ zegt dat Thomas "herhaaldelijk ten onrechte’ succesvolle studies in wetenschappelijke tijdschriften tussen 1999 en 2005 heeft geclaimd. Volgens documenten zijn valse rapporten van Thomas afgedrukt in 15 publicaties.

Valse rapporten van Contreras werden afgedrukt in zeven publicaties, aldus onderzoekers.
De vervalste studies zijn geheel of gedeeltelijk ingetrokken, volgens de autoriteiten.
Thomas gebruikte ook vervalste onderzoeksresultaten bij de aanvraag voor financiering door het ‘National Institutes of Health’ en bij het maken van verslagen, volgens documenten.

Universiteit van Alabama ontdekte het probleem
Het Amerikaanse ‘Office of Research Integrity’ deed haar onderzoek nadat de Universiteit van Alabama grondig naar de zaak had tot de conclusie kwam dat er wetenschappelijke fouten waren opgetreden.

"De ‘Devision of Investigative Oversight’ zei dat na herziening van documentatie verstrekt door de universiteit en het uitvoeren van aanvullend onderzoek, zij akkoord gaat met de feiten en bevindingen door de het Onderzoeks Comité van de Universiteit van Alabama.”, aldus een verklaring van de universiteit.

Bron: Gepost door Dave Parken - Birmingham News, Verenigde Staten