HONDEN DUPE VAN HONDEN 'LIFESTYLE' MEDICIJN
Ethische toetsing en wetgeving schieten tekort.

De Britse Unie voor de Afschaffing van Vivisectie (BUAV) en de Ierse Anti-Vivisection Society (IAVS) wisten de benarde situatie bloot te leggen van bijna 300 honden die getest worden op de effecten van dirlotapide (Slentrol ®), een geneesmiddel dat sinds kort in de handel is tegen obesitas bij honden. In de experimenten die worden uitgevoerd door Pfizer, lijden honderden honden en minstens 73 honden werden gedood. Het merendeel van de experimenten vond plaats in de Verenigde Staten. Een experiment, uitgevoerd door Pfizer UK (in Sandwich, Kent), werd uitgevoerd op labrador retrievers en vond plaats in Ierland.

De studies, gepubliceerd in recente wetenschappelijke literatuur, onthulden dat 114 labradors retrievers en 175 beagles dirlotapide kregen toegediend. Sommige van de experimenten werden dagelijks over een periode van maximaal een jaar uitgevoerd en veel van de honden werden individueel gehuisvest, zonder enige lichaamsbeweging of sociale interactie. In zeker één test werd het medicijn toegediend via een maagsonde (het dwingen van een buis in de keel of via de neus naar de maag). Sommige honden werden ook onderworpen aan een invasieve abdominale chirurgie om buizen te implanteren. In het merendeel van de experimenten kregen honden diarree en moesten braken.

De bron en het lot van veel van de honden werd niet vermeld. In het experiment, gepubliceerd door Pfizer, UK, werden 114 labrador retrievers dagelijks gedoseerd met het medicijn in een tijdsbestek van maximaal 52 weken. Niet duidelijk is waar de honden vandaan kwamen, hoe ze overgewicht of obesitas kregen bij de start van het experiment of wat er met de honden gebeurde na afloop van het experiment.

Onderzoekers merkten op dat na beëindiging van de toediening van het medicijn het gewicht van de dieren weer zou toenemen, tenzij een regime van een passend dieet en lichaamsbeweging zou worden ingesteld. Het zou daarom duidelijk moeten, dat het laatste zou kunnen hebben geresulteerd in hetzelfde gewichtsverlies als bij medicijn gebruik.

Chief Executive van de BUAV, Michelle Thew: "Huisdiereigenaren zullen geschokt zijn als zij vernemen dat honderden honden, zoals beagles en labrador retrievers, pijn leden en gedood zijn alleen voor het bestuderen van de effecten van een onnodig medicijn. Pfizer’s verklaring op te komen voor de gezondheid en het welzijn van gezelschapsdieren moet hier dus in twijfel getrokken worden. In deze experimenten zijn honden, die normaal zouden kunnen leven bij een liefdevolle familie, behandeld als wegwerpartikelen. Iedereen weet uiteindelijk dat het antwoord om huisdieren die lijden aan overgewicht te helpen, ligt in een regelmatige lichaamsbeweging."

IAVS woordvoerster, Yvonne Smalley: "Dierproeven in Ierland worden gecontroleerd door de ‘Cruelty to Animals Act 1876’, zoals gewijzigd door de EU-verordeningen 2002 & 2005. Vergunningen worden verleend op voorwaarde dat een experiment van essentieel belang is en het doel niet kan worden bereikt door het gebruik van alternatieve technieken. De wetenschappelijke waarde van het resultaat moet geacht worden op te wegen tegen het lijden van de betrokken dieren (bv. vergunningen op het testen van cosmetica op proefdieren in Ierland worden niet verleend). Op basis hiervan is de IAVS van mening dat deze medicijntesten niet in licentie hadden moeten worden gegeven. Wij doen een beroep op het ministerie van Volksgezondheid om alle huidige vergunningen voor lopende of soortgelijke experimenten onmiddellijk op te schorten, in afwachting van een volledig onderzoek naar het gebruik van deze honden, de omstandigheden waarin zij worden gehuisvest en wat vandaag de dag gebeurt met de overlevende honden."

Veterinair adviseur aan de BUAV, Dr Nedim Buyukmihci: "In mijn professionele mening vind ik dat de gepubliceerde literatuur niet een medisch voordeel voor Slentrol aantoont dat niet zou kunnen worden bereikt via andere, veiliger en meer duurzame middelen, zoals goede huisdiervoeding en regelmatige lichaamsbeweging. Om honden te laten te lijden of te vermoorden om een geneesmiddel te produceren voor slechts gemak, is moreel onaanvaardbaar."