Stuur NU een protestmail tegen uitbreiding proefdiercentrum

Category: 

Heb je ze gezien? De beelden die ADC vorige week uitbracht? Die beelden waarbij een verdoofd muisje een oog uitgelepeld wordt? Was jij daar ook zo ziek van? Voelde je je ook zo boos omwille van dit dierenleed? Het Leuvense bedrijf Bio-Incubator wil 4 keer meer dierproeven gaan doen op muizen en ratten! 4 keer meer van dit leed! Dat is toch compleet onbegrijpelijk?

Enkele weken geleden riepen wij op om een bezwaarschrift in te dienen bij het Leuvense stadsbestuur tegen deze uitbreiding. Ondertussen zit het dossier bij diegenen die de uiteindelijke beslissing moeten nemen, de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant.

Ik wil jou vragen onderstaande tekst te mailen naar de 6 e-mailadressen van gedeputeerden. Laat hen weten dat zij de sleutel in handen hebben om deze uitbreiding tegen te houden. Alstublieft, ik weet dat we allemaal soms emotioneel reageren op dit dierenleed, maar gebruik enkel deze beleefde tekst. Jij en ik zijn de stem van deze dieren. Zorg dat men onze stem hoort! De dieren hebben niets aan dreigmails of verwijten.

Omdat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn!

Danny Flies Voorzitter

E-mailadressen:
--------------------------
monique.swinnen@vlaamsbrabant.be
marc.florquin@vlaamsbrabant.be
tie.roefs@vlaamsbrabant.be
julien.dekeyser@vlaamsbrabant.be
tom.dehaene@vlaamsbrabant.be
walter.zelderloo@vlaamsbrabant.be
------------------------------

Geachte gedeputeerde,

Via de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen vernam ik dat het Leuvense bedrijf Bio-Incubator via een milieuvergunning een uitbreiding van het aantal proefdieren van 1.700 naar 6.870 heeft gevraagd. Leuven is op weg om het grootste centrum van de dierproefindustrie te worden in Europa. Aan de KU Leuven en in de laboratoria van de bedrijven in de Leuvense wetenschapsparken worden momenteel al meer dan honderdduizend dieren gebruikt voor experimenten.

In diezelfde kranten las ik eveneens dat stad Leuven niet zomaar elke dierproef toelaat: "Leuven zal alleen maar een vergunning geven als daar een belangrijke medische grond voor is, bijvoorbeeld als dierproeven de enige manier zijn om een bepaald medicijn te ontwikkelen waar de mens beter van wordt. Als er alternatief onderzoek kan plaatsvinden, is de kans kleiner dat de vergunning voor dierproeven afgeleverd zal worden."

Maar in datzelfde artikel lees ik dat Bio-Incubator verklaart niet te kunnen aangeven over welke dierproeven het precies gaat. "Dat hangt af van de bedrijven die de opdracht geven", klinkt het.

Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat stad Leuven eerder deze week een positief advies heeft gegeven. Bio-Incubator verklaart zelf dat zij niet weten welke dierproeven zullen uitgevoerd worden door de bedrijven die in hun gebouwen gevestigd zijn, hoe kan er dan aangetoond worden dat er uitsluitend dierproeven uitgevoerd zullen worden voor medicijnen in het belang van de mens en waarvoor geen alternatieven mogelijk zijn? Naar mijn overtuiging is de gevraagde uitbreiding van Bio-Incubator dus totaal onaanvaardbaar. In een moderne beschaafde samenleving is geen plaats meer voor de uitbuiting van dieren in laboratoria. Dieren zijn levende voelende wezens die recht hebben op een waardig bestaan en onze bescherming verdienen.

Het stadsbestuur van Leuven heeft mij laten weten dat zij slechts een adviserende functie in deze hebben. De uiteindelijke beslissing wordt door de bestendige deputatie genomen. Ik wil u met aandrang vragen om rekening te houden met de steeds groeiende ethische bezwaren die leven in onze maatschappij tegenover het gebruik van dieren in laboratoria. Ik vraag u dan ook deze uitbreiding te weigeren.

Met vriendelijke groet, (jouw naam)