Ipsos enquête

Category: 


Peiling naar de kennis en de houding van de Belgen ten opzichte van experimenten op apen.

Peiling naar de kennis en de houding van de Belgen ten opzichte van experimenten op honden en katten.